Đánh giá
Lượt xem 340

Cảnh giác chiêu thức cướp xe mới khi cận Tết


Người hỏi đường đi, người gây ngã xe và gây ra cãi lộn để đánh lạc hướng nạn nhân rồi lấy xe chạy là cách thức mới nhiều người "sa lưới" bọn cướp.
Thể loại: 113
Giá: 1.000đ