Đánh giá
Lượt xem 137

Đốt nhà thiêu chết hàng xóm vì mối thù 20 năm trước


Cho rằng anh Kiên tìm cách không cho mình tham gia giải bóng đá của xã năm 1998, Nguyễn Văn Tám ở Vĩnh Phúc ôm mối thâm thù rồi ra tay đốt nhà, sát hại gia đình anh Kiên.
Thể loại: 113
Giá: 1.000đ