Đánh giá
Lượt xem 205

Vờ va chạm ô tô để trộm, cướp


Đi ô tô liệu có an toàn. Những thói quen của chúng ta như quên khóa xe, kéo cửa kính, hay không đề phòng với người lạ mà để các đối tượng trộm cắp thực hiện được hành vi của mình.
Thể loại: 113
Giá: 1.000đ