Đánh giá
Lượt xem 233

Chính thức khởi động 'Hệ tri thức Việt số hóa'


Với mục tiêu "Chia sẻ tri thức - Cổ vũ sáng tạo - Kết nối cộng đồng - Vì tương lai Việt Nam", đề án được khởi động nhằm khuyến khích mọi người dân Việt Nam, cũng như mọi nguồn lực trong xã hội cùng chung tay xây dựng "Hệ tri thức Việt số hóa", và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực một cách thuận tiện và hiệu quả.
Thể loại: 2Tech
Giá: 1.000đ