Đánh giá
Lượt xem 174

Công nghệ quét khuôn mặt để phát hiện nói dối


Công nghệ phát hiện nói dối đã trở nên quen thuộc trong công tác điều tra. Thế nhưng thay vì sử dụng những dây rợ kết nối với cơ thể đối tượng điều tra, công nghệ mới được phát triển bởi công ty SilverLogic Labs cho phép các điều tra viên có thể phân tích cảm xúc của đối tượng, từ đó kết luận về độ chân thực của lời khai chỉ với một chiếc camera.
Thể loại: 2Tech
Giá: 1.000đ