Đánh giá
Lượt xem 133

Người mẹ nghèo đưa con đi nhập học Đại học gây xúc động mạnh


Vì không biết khi vào trường sư phạm thì sinh viên sẽ được miễn, giảm học phí, người mẹ này còn chuẩn bị sẵn một lá đơn có xác nhận của địa phương để xin miễn tiền học phí và các khoản đóng góp cho con trai.
Thể loại: 2Tech
Giá: 1.000đ