Đánh giá
Lượt xem 188

Độc đáo hương vị cá linh non đầu mùa lũ


Thời điểm này là mùa cá linh và cũng là mùa mưu sinh của rất nhiều người dân sống bằng nghề “hạ bạc”, đóng đáy truyền thống ở những con sông.
Thể loại: Ăn ngon
Giá: 1.000đ