Đánh giá
Lượt xem 146

Quán bún riêu có tuổi gần bằng một đời người giữa lòng Sài Gòn


Bà chủ bán bún riêu từ năm 18 tuổi, chưa khi nào ngưng, giờ bà đã gần 70 rồi!
Thể loại: Ăn ngon
Giá: 1.000đ