Đánh giá
Lượt xem 112

Bịt mắt đếm tiền 'nhanh như máy' để lập kỷ lục thế giới tại Trung Quốc


Các nhân viên thu ngân xuất sắc nhất từ các ngân hàng Trung Quốc cùng tham gia thử thách để tìm ra người có thể phá vỡ kỷ lục thế giới bịt mắt đếm 178 tờ tiền trong 30 giây.
Thể loại: Ảo thuật
Giá: 1.000đ