Đánh giá
Lượt xem 88

Jun Vũ: Nhiều người nhắn tin hỏi thẳng tôi giá bao nhiêu


"Lần gần nhất đi Hong Kong, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Họ gọi điện hỏi tôi muốn mời đi ăn tối riêng thì giá bao nhiêu hoặc nhắn tin muốn làm quen. Những tin nhắn, cuộc gọi như vậy là vô số"
Thể loại: Cải nhà
Giá: 1.000đ