Đánh giá
Lượt xem 48

Lê Dương Bảo Lâm: Nhiều người chửi tôi 'rẻ tiền', sỉ nhục cả nhà tôi


“Nhiều người chửi tôi 'rẻ tiền', là nghệ sĩ mà đi livestream bán hàng. Chửi mình đã đành, họ còn mang cả gia đình, con tôi ra mà mắng"- Lê Dương Bảo Lâm nói.
Thể loại: Cải nhà
Giá: 1.000đ