Đánh giá
Lượt xem 427

Hài hước cảnh các chú ngỗng tấn công con người


Ngỗng là con vật mà không cần "chọc giận" nó cũng có thể bất ngờ tấn công chúng ta.
Thể loại: Cười với động vật
Giá: 1.000đ