Đánh giá
Lượt xem 212

1.000 tỷ USD nhiều như thế nào?


Nhiều người có thể sẽ rất sốc khi biết độ lớn của 1.000 tỷ USD, xếp chồng bằng những tờ 100 USD.
Thể loại: Độc & Lạ
Giá: 1.000đ