Đánh giá
Lượt xem 310

Cảnh tượng cầu dài hơn 1.500 m bị phá sập trong 3 giây


Sau một tiếng nổ lớn, cây cầu dài hơn 1.500 biến mất trong đám khói và các mảnh vụn.
Thể loại: Độc & Lạ
Giá: 1.000đ