Đánh giá
Lượt xem 978

Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi


Muỗi không thể sống ở quốc gia này vì nhiệt độ quá thấp...
Thể loại: Độc & Lạ
Giá: 1.000đ