Đánh giá
Lượt xem 939

'Ranh ngôn' hiện đại dành cho đôi lứa


Khác với ông bà ta xưa, giới trẻ ngày nay nói 'Thuận vợ, thuận chồng' chỉ tổ 'con đông mệt quá'.
Thể loại: Hài khắp nơi
Giá: 1.000đ