Đánh giá
Lượt xem 269

Bài vè định nghĩa về chồng 'chất' nhất MXH


Tặng cô 10 điểm văn hay chữ tốt!??
Thể loại: Hài khắp nơi
Giá: 1.000đ