Đánh giá
Lượt xem 991

Quần tụt với được sợi dây quấn và cái kết cười rung rốn


Đi thang cuốn mà quần cứ bị tụt, anh chàng với ngay được sợi dây để buộc quần nhưng không ngờ...
Thể loại: Hài khắp nơi
Giá: 1.000đ