Đánh giá
Lượt xem 258

Giải thích về hình vuông, tam giác, tròn trong sách Tiếng Việt lớp 1 mới


Ai chưa hiểu quy tắc hình vuông, tam giác, tròn trong sách Tiếng Việt lớp 1 mới thì phải xem để tránh những nhầm lẫn. Chia sẻ ngay để nhiều người cùng biết.
Thể loại: Mẹo hay
Giá: 1.000đ