Đánh giá
Lượt xem 323

Người Việt Nam hạnh phúc thứ 5 thế giới


Theo xếp hạng của tổ chức New Economics Foundation, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thể loại: Mẹo hay
Giá: 1.000đ