Đánh giá
Lượt xem 197

Cung điện Gothic lớn nhất châu Âu, từng là nơi ở của Giáo hoàng


Phong cách kiến trúc Gothic phát triển ở pháp vào thế kỷ 12, tách ra từ phong cách Romanesque còn gọi đơn giản là "Style Pháp". Sau đó, kiến trúc Gothic lan rộng đến tất cả các nước Tây Âu và tiếp tục phát triển cho đến thế kỷ 16 và gộp vào nghệ thuật Phục Hưng thì mới mang tên 'Gothic' mang nghĩa tích cực chứ không như quan niệm về từ này của người Goths trước kia là thô lỗ và man rợ.
Thể loại: Phượt
Giá: 1.000đ