Đánh giá
Lượt xem 137

Phượt Hà Giang: 'Ai chưa đi chợ phiên uổng phí một đời'


Đi chợ phiên vùng cao là một nét văn hóa, chẳng thế mà người ta có câu 'Ai chưa đi chợ phiên uổng phí một đời'.
Thể loại: Phượt
Giá: 1.000đ