Đánh giá
Lượt xem 122

Thăm cả nước Pháp chỉ trong vòng một buổi chiều


Công viên France Miniature sẽ giúp bạn khám phá 117 công trình lịch sử và thắng cảnh trên một nước Pháp thu nhỏ trong 5 ha.
Thể loại: Phượt
Giá: 1.000đ