Đánh giá
Lượt xem 511

Đoán trí tuệ, nhân tướng qua vầng trán


Vầng trán đóng một vai trò rất quan trọng trong nhân tướng học, thường chỉ sự kế thừa những phẩm chất trí tuệ thông minh của con cái từ cha và mẹ.
Thể loại: Soi
Giá: 1.000đ