Đánh giá
Lượt xem 394

Sự thật về vẻ hấp dẫn của khuôn mặt đối xứng


Nhiều người cho rằng khuôn mặt đối xứng là biểu hiện của vẻ đẹp và sức khỏe tốt, nhưng điều này là không chính xác.
Thể loại: Soi
Giá: 1.000đ