Đánh giá
Lượt xem 353

Tại sao lại có năm nhuận?


Cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, người ta gọi đó là năm nhuận. Chu kỳ xoay quanh Mặt trời của Trái đất giải thích về sự xuất hiện của ngày dư.
Thể loại: Soi
Giá: 1.000đ