Đánh giá
Lượt xem 357

Triệu phú thế giới chuẩn bị gì cho ngày tận thế?


Các triệu phú có nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho trường hợp thảm họa xảy ra như phẫu thuật mắt, mua đất trên đảo và dự trữ đồ hay chuẩn bị sẵn hầm trú ẩn.
Thể loại: Soi
Giá: 1.000đ