Đánh giá
Lượt xem 352

Vì sao tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày?


Theo dương lịch, chúng ta đều biết rằng các tháng trong năm thường có 30 hoặc 31 ngày đối với năm nhuận, riêng tháng 2 lại là một trường hợp đặc biệt khi nó chỉ có 28, cùng lắm là 29 ngày vào năm nhuận. Vậy tại sao lại có sự khác biệt lạ lùng này?
Thể loại: Soi
Giá: 1.000đ