Sự tích trái sầu riêng

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Thể loại:Thiếu Nhi
Số tập:1
Giá : 1.000đ
Đánh giá:

Giới thiệu

Ngày xưa, vào thời Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trẻ tuổi người vùng Đồng Nai. Chàng là người tài kiêm văn võ, đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất bình của mọi người. Chàng từng cầm quân mấy lần làm cho tớ thầy chúa Nguyễn chạy dài.

Số tập

Sách cùng thể loại

Prev
Ba chiếc ghế - Thiếu Nhi
Ba chiếc ghế Giá bán: 13.000đ
Avanti Thông Minh - Thiếu Nhi
Avanti Thông Minh Giá bán: 12.000đ
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Thiếu Nhi
Ảo Thuật Gia Đại Tài Giá bán: 9.000đ
Mèo Con Đo Nhiệt Độ - Thiếu Nhi
Mèo Con Đo Nhiệt Độ Giá bán: 3.000đ
Vịt Con Xấu Xí - Thiếu Nhi
Vịt Con Xấu Xí Giá bán: 4.000đ
3 chú lợn con - Thiếu Nhi
3 chú lợn con Giá bán: 15.000đ
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao - Thiếu Nhi
10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao Giá bán: 10.000đ
Next