10 Nguyên Tắc Xây Dựng Tên Tuổi Cho Doanh Nhân Và Doanh Nghiệp

Tác giả: Thanh Hương
Thể loại:Kinh doanh
Số tập:10
Giá : 4.000đ
Đánh giá.:

Giới thiệu

Bất kỳ cuốn sách nào nói về danh tiếng của cá nhân đều bắt đầu với trở ngại lớn nhất khi xây dựng một tên tuổi, và điều đó liên quan đến bản thân mà phần lớn chúng ta đều có kinh nghiệm. 10 nguyên tắc được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại nhằm phát triển sự nghiệp, xây dựng tên tuổi cho doanh nhân và doanh nghiệp.
Cuốn sách sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại nhằm phát triển sự nghiệp bằng cách chỉ cho bạn làm thế nào để:
- Nhìn nhận chính bản thân mình
- Tạo cơ hội cho mình thông qua người khác
- Để ông chủ tin tưởng và thăng chức cho bạn
- Quyết định nên ở lại hay ra đi để có công việc tốt hơn
- Nhận ra cách tổ chức nào sẽ giúp bạn thăng tiến... 

Số tập