Xung Kích

Tác giả: Nguyễn Đình Thi
Thể loại:Văn học - Tiểu thuyết
Số tập:7
Giá : 15.000đ
Đánh giá:

Giới thiệu

Nội dung của cuốn truyện kể về những cuộc chiến đấu của chiến sĩ ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong mỗi đơn vị chiến đấu bao giờ cũng có nhóm xung kích bao gồm những chiến sĩ gan dạ, dũng cảm nhất. Họ là người mở đầu những đợt xung phong của đơn vị, vì vậy không thể tránh khỏi những mất mát hi sinh, song qua đó ngời sáng lên phẩm chất anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân quên mình...

 

Số tập